Skip to main content

Όροι Χρήσης

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας. Κάθε χρήστης που εισέρχεται θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου.

Γενικοί όροι

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που στον ιστότοπο, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Η εταιρεία μας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου μας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.
Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.
Ομοίως, η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία μας έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ιστότοπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον ιστότοπο της εταιρείας ή τις υπηρεσίες της εταιρείας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ιστότοπο δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη

Ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τoν ιστότοπο της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Περιορισμένη άδεια

Ο ιστότοπος της εταιρείας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, οδηγούν σε σελίδες του ιστότοπου ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ιστότοπος) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας μας και η εταιρείας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στον ιστότοπο, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ιστότοπου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ν ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η εταιρείας εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

  • Προβολές: 494

Προσωπικά Δεδομένα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Στην εταιρεία μας δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατανοούμε ότι γνωρίζετε και ενδιαφέρεστε για την προστασία των δικών σας προσωπικών δεδομένων και το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας.
Η παρούσα Δήλωση περιγράφει  τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τις επιλογές που  έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.
Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και για τον λόγο αυτό κατά καιρούς θα επικαιροποιούμε και θα τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση. Επομένως, παρακαλούμε περιστασιακά να ελέγχετε τον ιστότοπό μας για να βεβαιώνεστε ότι γνωρίζετε και είστε ικανοποιημένοι με τις οποιεσδήποτε αλλαγές.

[1]Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε από τους πελάτες μας;
1.1. Ονοματεπώνυμο. Συλλέγουμε το όνομα (όνομα, επίθετο) των πελατών και των επαφών όταν εκφράζουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας.
1.2. Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συλλέγουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών και επαφών όταν εκφράζουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας.
1.3. Ταχυδρομικές διευθύνσεις. Συλλέγουμε την ταχυδρομική διεύθυνση των πελατών για λόγους τιμολόγησης,  καθώς και εκείνων που παραγγέλλουν προϊόντα ή υπηρεσίες μας ή επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση για τα διατιθέμενα προϊόντα μας (τιμοκαταλόγους, προσφορές προϊόντων).
1.4. Τηλεφωνικούς αριθμούς. Συλλέγουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς πελατών για την καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών μας. 
1.5. Α.Φ.Μ. Συλλέγουμε τον Α.Φ.Μ. πελατών για να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
1.6. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας με το να μην συλλέγουμε και να μην αποθηκεύουμε  ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

[2] Πώς συλλέγουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, όταν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας για προϊόντα και υπηρεσίες μας, όταν κάνετε μια παραγγελία ή εάν εγγράφεστε για να λαμβάνετε προωθητικό υλικό.  Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στο κατάστημά μας, σε τυχόν εκθεσιακούς χώρους όπου συμμετέχουμε ή όταν δέχεστε επίσκεψη από τους αντιπροσώπους μας. Δεν συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές ή από τρίτους. Δεν προβαίνουμε σε πώληση των  προσωπικών σας δεδομένων σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας σε σας.

[3] Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που ακολουθούν:
3.1. Παροχή υπηρεσιών, όπως την αποστολή των προϊόντων που έχουν αγοραστεί, ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ενημερωτικά τηλεφωνήματα κ.λπ.
3.2. Μάρκετινγκ ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες όπως: αποστολή δειγμάτων, παροχή πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό, αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό την προώθηση προϊόντων, πληροφορίες για προϊόντα, πληροφορίες για προϊόντα σε «προσφορά» (προϊόντα σε έκπτωση), αποστολή καρτών ονομαστικών εορτών κ.λπ. Μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτούμε από γενικές ερωτήσεις σ’ αυτή τη λίστα. Σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.  

[4] Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
4.1. H επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας, βασίζεται στην εκτέλεση σύμβασης.
4.2. H επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και για άλλες προωθητικές ενέργειες, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
4.3.  Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων μας, δηλαδή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

[5] Για πόσο χρονικό διάστημα και πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
5.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο καιρό διαρκεί ή συναλλακτική μας σχέση μαζί σας. Αποθηκεύουμε συγκεκριμένα δεδομένα πελατών για όσο καιρό χρειάζεται έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για  φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.
5.2. Αποθηκεύουμε πληροφορίες συνδρομητών μέχρι κάποιος συνδρομητής να επισημάνει ότι δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει πληροφόρηση για προωθητικές ενέργειες.
5.3. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά πού και για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα και για επιπλέον πληροφορίες για το δικαίωμα διαγραφής και φορητότητας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

[6] Ποιες εγγυήσεις έχουμε λάβει για την προστασία των δεδομένων σας;
Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται με ασφάλεια. Για να βοηθήσουμε στην προστασία του απορρήτου των δεδομένων σας, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Εκσυγχρονίζουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας μας σε συνεχή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας και επιτρέπουμε πρόσβαση σε  αυτά μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που χρειάζεται να  τα γνωρίζουν για να σας παρέχουν τα οφέλη ή τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας όσον αφορά τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων σας. Δεσμευόμαστε στη λήψη κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων για την τήρηση των υποχρεώσεων των υπαλλήλων μας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.

Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα και διαδικασίες προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή:
• Έλεγχος Ηλεκτρονικής Πρόσβασης
• Έλεγχος Φυσικής Πρόσβασης
• Έλεγχος Διαβίβασης Δεδομένων
• Έλεγχος Eσωτερικής Πρόσβασης (άδειες για να έχουν οι χρήστες συστημάτων δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης δεδομένων)

[7] Πότε και πώς μοιραζόμαστε δεδομένα με άλλους;
Βασιζόμαστε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση διάφορων επιχειρηματικών λειτουργιών εκ μέρους μας. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας μαζί τους. Παρέχουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας μόνο τα δεδομένα που χρειάζονται για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες που έχουμε ζητήσει και έχουμε την απαίτηση να προστατεύουν  τα δεδομένα αυτά και να μην τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μια ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που εξυπηρετούνται από τρίτους με έδρα χώρα/ες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα τρίτα μέρη δεν χρησιμοποιούν και δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό, παρά μόνο την αποθήκευσή τους σε Cloud (τεχνολογία λογισμικού για web περιβάλλον φιλοξενίας δεδομένων) και την ανάκτησή τους. Εμπλέκουμε τρίτους για να αποστείλουμε πληροφορίες σε εσάς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή για να σας παραδώσουμε προϊόντα που μπορεί να έχετε αγοράσει.

[8] Τα Δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να:
8.1. Διορθώσετε λανθασμένα προσωπικά δεδομένα ή να τα διαγράψετε υπό ορισμένες συνθήκες.
8.2. Περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
8.3. Λάβετε τα στοιχεία σας για να τα χρησιμοποιήσετε αλλού.
8.4. Όπου επεξεργαζόμαστε στοιχεία βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των στοιχείων πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλέσατε τη συγκατάθεσή σας.
Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Εάν δεν γνωρίζετε ποια είναι η εποπτική σας αρχή, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε.

[9] Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της Ε.Ε.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να διαβιβαστούν ή να υποστούν επεξεργασία εκτός Ε.Ε. Η διαβίβαση αυτή πραγματοποιείται με βάση την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ορίζεται στο Άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [ΓΚΠΔ]. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε και διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα μόνο: με τη  συγκατάθεσή σας, για  την εκτέλεση σύμβασης μαζί σας ή για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων της εταιρίας μας με τέτοιον τρόπο που να μην υπερτερούν των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Η εταιρία μας προσπαθεί να εφαρμόζει  τις δέουσες εγγυήσεις για την προστασία του απορρήτου και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα χρησιμοποιεί μόνο σύμφωνα με τη σχέση σας μαζί μας και τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση.

[10] Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε που αφορά την επεξεργασία των  προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση των cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

[11] Πληροφορίες έκδοσης - Τροποποιήσεις και Ενημερώσεις
Η τελευταία ενημέρωση αυτής της πολιτικής έγινε στις 24 Μαΐου 2018.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση,  με την ανάρτηση της τροποποιημένης Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να σας στέλνουμε περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς υπενθύμιση τροποποιήσεων και ενημερώσεων της Δήλωσης αυτής, άλλα θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να βλέπετε την τρέχουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι σε ισχύ.

  • Προβολές: 528

Πολιτική cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.
Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα cookies:
Α. Απαραίτητα cookies:
• Session cookies, τα οποία δημιουργούνται από το λογισμικό του ιστότοπου για την έναρξη και διατήρηση της συνεδρίας σας και λήγουν μόλις κλείσετε τη σελία.
• Consent cookie που αποθηκεύει το αν έχετε δεχτεί τη χρήση cookies ή όχι.
Β. Cookies επιδόσεων:
Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Τα Google Analytics είναι μια υπηρεσία στατιστικών που παρέχεται από την εταιρεία Google και μας βοηθάει στο να παρατηρούμε πως χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας από τους χρήστες. Έτσι, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας στην ιστοσελίδα που συλλέγονται από το cookie (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP σας) μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές της Google στις Η.Π.Α. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει την χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα μας, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για τους χειριστές της ιστοσελίδας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με το πόσο συχνά κάποιος επισκέπτεται τον ιστότοπό μας, πως βρίσκουν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας και ποιες σελίδες είναι δημοφιλέστερες. Η Google ενδέχεται επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όταν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο, ή όταν αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει ποτέ την διεύθυνση IP σας με τυχόν άλλα δεδομένα που συλλέγει. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google ΕΔΩ. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.

Πώς να ελέγχετε τα cookies
Μπορείτε να αρνηθείτε την χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας, όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έτσι ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με την επιθυμία σας. Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας και να ρυθμίσετε τους φυλλομετρητές σας κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε μόνοι σας κάποιες ρυθμίσεις/ προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα και κάποιες υπηρεσίες ή λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε με την χρήση cookies σε αυτή την ιστοσελίδα.

Τελευταία ανανέωση: 25 Μαϊου 2018

  • Προβολές: 1634